Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest P.P.H.U. ”HOLI” Włodzimierz Holi z siedzibą przy ul. Lipowej 2a, 98-100 Łask.

II. Inspektor Ochrony Danych
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) pod adresem email: holi@holi.pl; pod numerem telefonu 43 676 15 24; lub pisemnie na adres naszej siedziby P.P.H.U. „HOLI”, ul. Lipowa 2a, 98-100 Łask.

III. Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
1. wykonania obowiązków prawnych, w tym zawarcia umowy / transakcji czy wystawienia faktur (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
2. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

V. Okres przechowywania danych.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy / transakcji będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przez przepisy księgowe i prawa podatkowego, czyli 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym umowa / transakcja miała miejsce (w tym przez okres jej trwania), a przechowywane w bazie danych do czasu, aż wycofasz swoją zgodę.

VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie:
a) instytucjom państwowym i urzędom upoważnionym z mocy prawa
b) operatorowi przesyłek, w celu wywiązania się z umowy i dostarczenia towaru wynikającego z zawartej transakcji
c) bankowi, w celu wykonania przelewów rozliczeń związanych z umową / transakcją
d) podmiotom odpowiedzialnym za działania windykacyjne

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VIII. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.